Naar inhoud

Praktisch

Diensten
Jeugddienst

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: jeugd@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem

 


Openingstijden

maandagavond van 16 uur tot 19 uur (niet in juli en augustus en maandagavonden die een feestdag zijn of een feestdag vooraf gaan)
dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur

Op afspraak

stel je opvoedingsvraag

Aanverwante thema's

 

Jeugdbeleidsplan voor de jaren 2011, 2012 en 2013

Het jeugdbeleidsplan omvat alle acties die het gemeentebestuur wil realiseren voor de Edegemse kinderen, jongeren en het jeugdwerk.
Het jeugdbeleidsplan is opgebouwd rond twee componenten: jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid.
'Jeugdwerkbeleid' omvat alle bevindingen, maatregelen en ondersteuning aangaande de 12 jeugdverenigingen, 2 jeugdhuizen, speelpleinwerking, ...
'Jeugdbeleid' omvat de initiatieven en maatregelen die impact hebben op kinderen en jongeren zoals speel- en fuifruimte, Grabbelpas en Swap, evenementen, ... 
In het plan wordt er extra aandacht besteed aan brandveiligheid in de jeugdlokalen en  jongerencultuur.
Tenslotte is er een financiële prognose gemaakt voor 2011-2013.