Naar inhoud

Praktisch

Diensten
Cultuurdienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: cultuur@edegem.be


 

Cultuurdienst

De cultuurdienst zorgt voor de ontwikkeling van een lokaal cultuurbeleid. Dit betekent dat de cultuurdienst zowel als organisator als facilitator optreedt voor het lokale cultuurveld.

Ze spoort hierbij de witte vlekken op in het gemeentelijke culturele landschap en stelt culturele acties voor. Immers, de cultuurdienst wenst niet in concurrentie met het plaatselijke culturele veld te treden, maar nét aanvullend en ondersteunend te werken.

In concreto betekent dit dat er veel aandacht uitgaat naar tentoonstellingen, klassieke muziek, erfgoed en het stimuleren van het verenigingsleven. Thema’s die door de private culturele actoren niet of weinig worden uitgewerkt.

Enerzijds organiseert de dienst een boel laagdrempelige activiteiten om zoveel mogelijk burgers de kans te bieden om in contact te komen met cultuur: Vlaanderen Feest, de Prijs voor Verdienste, aperitiefconcerten met jongeren, Open Monumentendag, historische rondleidingen, Erfgoeddag, de Week van de Amateurkunsten, en een heleboel éénmalige projecten.

Anderzijds zijn er activiteiten die bepaalde segmenten (of doelgroepen) van de bevolking bedienen: Neerdorpen klassiek, Edegemse Concerten, tentoonstellingen in Huis Hellemans en zo verder.

Daarnaast werkt de cultuurdienst zo veel mogelijk samen met de lokale culturele actoren en ondersteunt zij culturele projecten uit het verenigingsleven. Dit kan thematisch gebeuren, zoals de herdenkingsactiviteiten rond 100 jaar Groote Oorlog, of door het uitzonderlijk karakter van de activiteit voor de gemeente of de regio, zoals het tweejaarlijks Bachfestival.

Ook de actieve kunstenaar kan bij de cultuurdienst terecht voor ondersteuning via vzw Tentoonstellingshuis Hellemans. Het gemeentelijk kunstcentrum Huis Hellemans ontvangt reeds meer dan 30 jaar kunstenaars, die in zeer gunstige omstandigheden hun werk kunnen tonen.
Bovendien stelt de gemeente 14 ateliers ter beschikking aan lokale kunstenaars. Tweejaarlijks organiseert de gemeente de Week van de Amateurkunsten, waarbij kunst centraal staat.

Dienstgerelateerde onderwerpen

Fotoalbum