Naar inhoud

Jeugddienst

Organiseert:
    - speelpleinwerking SPED!
    - Grabbelpas en SWAP
    - Toost!
    - Buitenspeeldag    
    - ...

Beheert:
     - uitleendienst spel en audiovisueel materiaal

Ondersteunt:
    - jeugdverenigingen en jeugdhuizen
    - feesten en fuiven   

Adviseert:
    - inrichting speelterreinen
    - kinderen en jongeren met allerlei vragen

Mail medewerkers:
    - marjon.thienpondt@edegem.be
    - luc.bries@edegem.be

Dienstgerelateerde onderwerpen

Fotoalbum

Praktisch

Jeugddienst

Zwaluwnest
Drie Eikenstraat 16
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: jeugd@edegem.be

Correspondentieadres

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem


Openingstijden

dinsdag van 10 tot 12 uur
woensdag van 14 tot 16 uur
na afspraak

stel je opvoedingsvraag