Naar inhoud

Erfgoed Edegem

een wandeling door Fort 5

Wat is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden.

We denken daarbij vaak aan gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), maar ook aan archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...(roerend erfgoed). Erfgoed kan ook minder tastbare dingen bevatten, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, ... (immaterieel erfgoed).

Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

In Edegem zet een hele groep vrijwilligers zich in voor het behoud en de bewaring van ons cultureel erfgoed. Het erfgoedplatform Erfgoed Edegem verzamelt al deze erfgoedwerkers en ondersteunt hen in hun werking.

Erfgoed kan een nieuw leven leiden als mensen het een plaats geven in hun eigen wereld. We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed aan. Erfgoed evolueert voortdurend.

Wil je een rondleiding met gids aanvragen? Dat kan hier.

Partner van Open Monumenten.

Overzicht: