Naar inhoud
Mijn Vereniging aanpassen? Log in of registreer.

Oxfam Wereldwinkel Edegem

oxfam edegem

Oxfam Wereldwinkel is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven.
Via campagnes, acties en educatief materiaal sensibiliseert ze het publiek rond onrechtvaardige wereldhandel.
Met Oxfam Fairtrade producten van eerlijke handel biedt ze consumenten een concreet alternatief.

Doelstellingen

  • OWW wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel.
  • Gericht communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het handelsbeleid hebben.
  • OWW wil werk maken  een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven er toe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen.
  • OWW wil bedrijven er toe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven.
  • OWW wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.

In Edegem...
... is de wereldwinkel al actief sinds het einde van de jaren '70:
- - jaarmarktSinds 2000 heeft Oxfam een eigen (wereld)winkel in Edegem.
openingsuren: dinsdag: 10 tot 13 uur,woensdag, donderdag en zaterdag: 10 tot 18 uur, vrijdag: 14 tot 18 uur, zondag: 10 tot 13 uur, gesloten op maandag.

Contact

Doelveldstraat, 8, 2650 Edegem (vanaf 21.04.2010) E-mailedegem@oww.be Websitehttp://www.oww.be/edegem

Contactpersoon

Hugo Van Noyen Varenblok 42 2650 Edegem Tel.03 440 54 47 GSM0496 64 17 85