Naar inhoud
Mijn Vereniging aanpassen? Log in of registreer.

Davidsfonds Edegem

Davidsfonds Edegem werd op 13 maart 1927 opgericht op initiatief van de Davidsfonds – propagandist Jozef Verhavert uit Muizen. Tijdens een toneelfeest ten voordele van de openbare bibliotheek verzorgde hij een voordracht over de doelstellingen en de werking van het Davidsfonds.

Drie dagen later berichtte E. H. Alfons Michielsen aan Eduard Amter, de toenmalige secretaris-generaal van het Davidsfonds, dat er in de schoot van de Vlaamse Katholieke Studiekring een Davidsfondsafdeling was opgericht in Edegem. Daar het Davidsfonds dezelfde doelstellingen beoogde als deze studiekring, zou ook het bestuur van deze kring het eerste afdelingsbestuur vormen.

Sinds die oprichting organiseerde Davidsfonds Edegem jaarlijks een gevarieerde waaier van activiteiten: lezingen, boekenbeurzen, daguitstappen, concerten, cursussen, tentoonstellings- en museabezoeken, stadswandelingen, 11 julivieringen…

Sinds 2000 jaren profileert Davidsfonds Edegem zijn werking rond de drie prioritaire werkdomeinen van het Davidsfonds: Taal en lezen (met o.a. boekenkijkdagen, Junior Journalist-wedstrijd, auteurslezingen…), Geschiedenis (met o.a. de Nacht van de Geschiedenis, cursussen, historische wandelingen…) en Kunst (concerten, Luistercursussen Muziek…).

Een van de hoogtepunten van de laatste jaren was zeker het Forten- en Burchtenweekend (2002, 2006): meer dan 1.500 belangstellenden bezochten toen het Fort 5 in Edegem. Ook de publicatie van een boek over de basiliek was een meer dan opgemerkt Davidsfonds initiatief.

Dat meer en meer Edegemnaars de werking van Davidsfonds Edegem weten te waarderen, blijkt o.a. uit het jaarlijks groeiend aantal leden.Contactpersoon

Jan Vaes Kontichstraat 166 2650 Edegem Tel.03/457.20.11 E-mailjan.vaes@davidsfonds.be

Voorzitter

Jan Vaes Kontichstraat 166 2650 Edegem Tel.03/457.20.11