Naar inhoud
  • RSS
Nieuwsoverzicht

Lezing Sophie de Schaepdrijver

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
Prof. Sophie de Schaepdrijver

“Bezetting, Bevrijding, “Blijde Inkomst”: België, najaar 1918” door Professor Sophie de Schaepdrijver (Pennsylvania State University, USA)

Op 11 november 1918 viel het vuurgeweld aan het Westelijk front in één klap stil. In de bevrijde gebieden keerde de overheden en de vorst terug, maar niet zonder spanning. Deze lezing gaat in op de Blijde Inkomsten van de Belgische overheden. Wat drukten ze uit? En wat bleef verzwegen?

Praktisch
Waar? Promotiezaal (gebouw Q), campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Wanneer? Dinsdag 30 oktober 2018 om 20.00 uur
Prijs? 5 euro
Tickets? www.edegem.be/tickets

Bereikbaarheid
Promotiezaal (gebouw Q), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Parking 3 of 4, te bereiken via Doornstraat en Universiteitsbaan
Bushalte Wilrijk Doornstraat (bus 131, 140, 141, 180, 181, 182, 183)
Bushalte Edegem Universitair Ziekenhuis (bus 17, 22, 130, 131, 135, 140,141)

 

Blijde Inkomst, 1918
Om 11 uur in de ochtend van 11 november 1918 viel het vuurgeweld aan het Westelijk Front in één klap stil. Maar de “uittrede” uit de oorlog was een langduriger proces voor de betrokken samenlevingen en legers: soldaten mochten niet meteen naar huis, prijzen bleven hoog, hele streken lagen in puin, gezinnen waren verweesd en jonge mannen verminkt. Het herstel zou jaren duren.

Voor Europa’s bezette gebieden, van Noord-Frankrijk tot Oekraïne, was de uittrede uit de oorlog nóg moeizamer: bezettingen lieten geplunderde economieën en verarmde, verbitterde bevolkingen na. Een groot verschil tekende zich af tussen Oost- en West-Europa: in het Oosten verschoven de staatsgrenzen en was het dus niet duidelijk, welke “nationale” overheid de orde mocht of moest herstellen. In de bevrijde streken in het Westen keerde de overheid terug: de Franse republiek, de Belgische vorst en regering. Toch verliep in het Westen de hereniging tussen bevrijde samenlevingen en “hun” overheid niet zonder spanning.

Deze lezing gaat in op een welbepaald aspect van deze hereniging: de plechtige terugkeer van de Belgische overheden op alle niveaus - van de thuiskomst van weggevoerde burgemeesters tot de stapsgewijze intrede van vorst en leger van Brugge tot Luik. Groots opgezette “Blijde Inkomsten” drukten de hoop op herstel uit, en de wil om een nieuw sociaal contract te scheppen tussen staat en samenleving. Deze lezing biedt een blik op deze openbare manifestaties. Wat drukten ze uit? En... wat bleef verzwegen?

Sophie de Schaepdrijver
Sophie de Schaepdrijver is hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan The Pennsylvania State University (USA). Zij werkt rond de sociale en culturele geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor de bezettingen. Zij schreef ‘De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog’ (1997, herdruk 2013), vertaald als ‘La Belgique et la Première Guerre Mondiale’ (2004). Dit boek geldt nog steeds als het standaardwerk over de Eerste Wereldoorlog in België.

Daarnaast schreef zij ‘We Who Are So Cosmopolitan: the War Diary of Constance Graeffe’ (2008); ‘Erfzonde van de Twintigste Eeuw: Notities bij ’14-’18’ (2013) en ‘Gabrielle Petit: Death and Life of a Female Spy of the Great War’ (Londen, Bloomsbury Academic, 2015). Zij was editor van ‘Military Occupations in the First World War’, themanummer van het tijdschrift First World War Studies (2013, herdruk als boek, Routledge, 2014).

Zij is mede-auteur en presentator van de vierdelige documentaire Brave Little Belgium (VRT-Canvas, augustus 2014). de Schaepdrijver is curator van de historische tentoonstelling over Aalst tijdens de Eerste Wereldoorlog (Tussen gemeenschap en geweld: Aalst in de Groote Oorlog, 1914, 1918) en van de historische tentoonstelling over het door het Duitse Marinekorps bezette Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog (Brugge in Oorlog 14-18); over dit laatste onderwerp schreef zij de studie Bolwerk Brugge: bezette stad in 14-18 (Veurne, Hannibal, 2014).

Voor haar werk ontving zij in 1999 de Arkprijs van het Vrije Woord en in 2013 de Gouden Erepenning van het Vlaamse Parlement. In 2014 werd zij benoemd tot commandeur in de Kroonorde. In 2015 kreeg de Schaepdrijver de Davidsfondsprijs voor Geschiedenis en in 2017 werd haar door de koning de titel van barones verleend.

Datum van het bericht: dinsdag 30 oktober 2018