Naar inhoud

Gratis vrijwilligersverzekering

gratis vrijwilligersverzekering

Vanaf 1 april 2019 zijn de erkenningscriteria, het reglement en de polis van de gratis vrijwilligersverzekering gewijzigd. Deze verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Organisaties/feitelijke verenigingen (zoals organisatoren van een buurfeest) kunnen hun nieuwe erkenningsnummer aanvragen. Ze krijgen na goedkeuring beschikking over 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na die periode kunnen ze hun erkenning verlengen. 

Voornaamste punten van wijziging:
- VZW’s die met betaalde krachten werken kunnen geen aanspraak maken op deze gratis verzekering;
- meer het accent op de feitelijke vereniging;
- voortaan werken met manuren (1000 uren/jaar, saldo eenvoudig te consulteren) ipv mandagen;
- de aanvraag en verwerking zal soepeler verlopen.

 

Alle informatie over de gratis verzekering is te vinden op volgende link: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering/

De informatie is ook gebundeld in een overzichtelijke brochure, hierbij te downloaden.