Naar inhoud

Beleidsdocument 'Vrijwilligers in de gemeentelijke context'

In het najaar van 2004 heeft een werkgroep, bestaande uit zowel ambtenaren als vrijwilligers, nagedacht over de visie op het werken met vrijwilligers. Het resultaat is een uitgestippeld beleid wat onze gemeentelijke vrijwilligers betreft.
Er wordt ten eerste ingegaan op de promotie en selectie van vrijwilligers. Daarnaast komt de ondersteuning aan bod die geboden wordt op vlak van verzekeringen, vormings, onkostenvergoedingen, enzovoort. Ook kan je in dit document een draaiboek terugvinden dat je kan hanteren om gemeentelijke activiteiten op te zetten.

In de bijlage vindt u het document "vrijwilligers in de gemeentelijke context".