Naar inhoud

Chinese villa

Chinese villa
De Chinese villa op de Boniverlei zou omwille van haar stijlkenmerken beter omschreven worden als een Japanse Villa. Het is een landhuis dat dateert van 1929 en is gebouwd in opdracht van Mevrouw Daverveldt. De kleine aanbouwsels aan de noordgevel dateren vermoedelijk van 1937. De Boniverlei is de vroegere bedding van de spoorweg Antwerpen-Boom. In 1865 verkreeg de firma Gillon Peeters-Baertsoen concessie om de spoorlijn Antwerpen-Doornik-Douai aan te leggen. De werken in Edegem startten pas in 1875 en de lijn Antwerpen-Boom werd nog in datzelfde jaar geopend. In 1885 kreeg Edegem een stopplaats en het eigenlijke station aan de Hovestraat dateerde van 1895. De Boniverlei-noord en -zuid werd vóór 1910 aangelegd, maar kreeg zijn huidige uitzicht na 1936 toen de bedding van de in 1929 afgeschafte lijn Oude-God - Kontich-dorp werd aangekocht door de gemeente.

Praktisch

Cultuurdienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's