Naar inhoud

Expertisegroepen Erfgoed Edegem

Erfgoed Edegem op de Cultuurmarkt in Antwerpen

De expertisegroep Onroerend Erfgoed heeft als speerpunten het in kaart brengen van historisch belangrijke gebouwen en woningen en het aanvullen van de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Zij doen onderzoek naar de geschiedenis van deze gebouwen en staan in voor de belangen van het Edegems onroerend erfgoed.

De expertisegroep historisch archief (HAEE) staat in voor de zorg voor ons papieren geheugen. Zij inventariseren en digitaliseren documenten, boeken, foto’s, tijdschriften, plannen,… die een link hebben met (de geschiedenis van) Edegem.

In de archiefruimten van de Gemeentehallen op de Prins Boudewijnlaan kan je hen elke woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur bezoeken. Je kan ook een persoonlijke afspraak maken.

Historisch Archief van Erfgoed Edegem
Prins Boudewijnlaan 152
2650 Edegem
03 289 24 94
erfgoed@edegem.be

De expertisegroep Funerair Erfgoed heeft zich toegespitst op het bewaren van historisch belangrijke graven. Zij doen onderzoek naar belangrijke historische figuren en de begraafplaats van Edegem. Met hun verhalen brengen zij deze graven terug tot leven.

De expertisegroep historische gidsen dompelt bezoekers onder in boeiende Edegemse historische locaties. In het aanbod zitten het Fort 5, de Garden Citywijk Elsdonk, de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, de Grot, de Sint-Antoniuskerk, het oud-gemeentehuis en het kasteeldomein Hof ter Linden. Het zijn stuk voor stuk historische locaties met een verrassend verleden en verhaal. Groepsrondleidingen kunnen op aanvraag. Tweemaal per jaar kan je per locatie aansluiten bij een open rondleiding.

De Kring voor Heemkunde vzw is als partner opgenomen in de werking van Erfgoed Edegem. De Kring organiseert thematentoonstellingen, filmnamiddagen, voordrachten en lezingen. Sinds september 2016 herbergt het oud-gemeentehuis het heemkundig museum en het heemcafé. Deze zijn iedere eerste, derde en vijfde zondag van de maand en op feestdagen van 14 tot 18 uur geopend. De burelen en tentoonstellingen zijn daarnaast ook open op dinsdag van 14 tot 16 uur. Tenslotte brengen zij viermaandelijks het tijdschrift “de Zonneblusser” uit.

Kring voor Heemkunde vzw
Gemeenteplein 2
2650 Edegem
heem1.edegem@telenet.be

De expertisegroep Beeldbank Erfgoed Zuidrand organiseert screeningsmomenten van oude films en foto’s. Tijdens deze screenings gaan we op zoek naar informatie over de inhoud van de beelden: Wie herken je? Wat zien we? Op welke locatie is de foto of film genomen? Al deze informatie wordt verzameld en online gezet op de website van de regionale beeldbank.

Wil je meewerken?

Erfgoed heeft niet enkel een verleden, maar ook een actuele omkadering. De brug maken tussen gisteren, vandaag en morgen is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

We kijken altijd uit naar mensen die actief willen meewerken aan:

  • - Rondleiden en vertellen
  • - Historisch onderzoek
  • - Archiefwerk (inventariseren, digitaliseren,…)
  • - Visualisatie (tentoonstellingen, promotie,…)
  • - Ondersteuning (bij projecten, evenementen,…)
  • - Opleiding van onze medewerkers

Heb je interesse en wat beschikbare tijd? Kom zeker eens met ons praten.

Meer weten?

Cultuurdienst    Gemeente Edegem
Gemeenteplein 1
2650 Edegem
03 289 26 50
cultuur@edegem.be

Praktisch

Cultuurdienst

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem


Tel:  03 289 26 50
E-mail

Aanverwante thema's