Naar inhoud

Toestemming organiseren activiteit op het gemeenteplein

Edegemse verenigingen, winkeliers, inwoners of commerciële organisaties kunnen toestemming vragen om een activiteit te organiseren op het Gemeenteplein. (Commerciële) organisaties buiten Edegem kunnen ook een aanvraag indienen. 

Aanvragen kunnen ingediend worden via het evenementenloket van de gemeente Edegem.

REGLEMENT GEMEENTE EDEGEM – ACTIVITEITEN GEMEENTEPLEIN

 1. De aanvraag om een activiteit te organiseren op het Gemeenteplein gebeurt via het evenementenloket. Enkel het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om toelating te geven.
 2. De aanvrager kan na goedkeuring over het Gemeenteplein beschikken, mits vrijwaren van de parking op het Gemeenteplein, het terras van La Brasseria en de fontein. Uitzonderingen hierop kunnen enkel door college van burgemeester en schepenen worden toegestaan.
 3. Erkende Edegemse verenigingen, buurtcomités en inwoners van Edegem kunnen een aanvraag indienen. Het gebruik is gratis voor activiteiten waarvoor geen tussenkomst van gemeentepersoneel vereist is. Indien er gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke nutsvoorzieningen en er hiervoor wel tussenkomst vanuit de gemeente noodzakelijk is, betaalt men 250 EUR per dag, en 50 EUR voor een opbouw- of demontage dag.
 4. Commerciële organisatoren, zelfstandigen, winkeliers en daarbuiten ook organisatoren van buiten Edegem betalen 500 EUR per dag, voor een opbouw- of demontage dag 100 EUR . Water en elektriciteit zijn in de prijs inbegrepen.
 5. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijken van het tarief bij de organisatie van een benefiet of activiteiten met een sociale doelstelling.
 6. Het college beslist op basis van de aanvraagdatum van het event, beschikbaarheid van het plein, diversiteit van het aanbod en het succes van het aangevraagde event in het verleden.
 7. Commerciële activiteiten mogen geafficheerd worden, de aanvrager zorgt zelf voor de affiches.
 8. Alle wettelijke taksen en financiële verplichtingen (SABAM, Billijke vergoeding,…) vallen ten laste van de aanvrager.
 9. Het startuur van de activiteit is ten vroegste om 9 uur, het eind uur is ten laatste om 22 uur.
 10. De geldende orde en milieuwetgevingen worden door de aanvrager gehandhaafd. De aanvrager vraagt indien nodig een milieuafwijking van meer dan 85db geluid aan via het evenementenloket op www.edegem.be.
  Het is aan te bevelen dat de aanvrager na goedkeuring een melding van zijn activiteit doet via het evenementenloket zodat alle orde- en hulpdiensten op de hoogte zijn.
 11. Alle bestaande horecaregels moeten worden gerespecteerd, zowel voor drank als voedsel. De gemeente Edegem stimuleert het gebruik van fairtradeproducten zoals voor wijn, koffie en fruitsappen.
 12. Er mag niet geflyerd worden tijdens het event.
 13. Elke aanvrager is verantwoordelijk voor het reinigen van zijn standplaats.
 14. De organisator dient een breedte van tenminste vier meter aan het gemeentehuis en de huizen op het Gemeenteplein vrij te houden voor eventuele interventies van politie, brandweer of andere hulpdiensten.
 15. Er kunnen, conform het politiereglement zone Hekla, administratieve sancties uitgeschreven worden voor het niet nakomen van deze richtlijnen en de geluidsrichtlijnen. Overtredingen van het reglement en de vastgestelde geluidsrichtlijnen kunnen aanleiding geven tot gemeentelijke administratieve sancties uniform het gemeentelijk reglement betreffende de administratieve sancties
 16. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaand reglement.

Aanverwante thema's